Transport Systems spol. s r. o.

Kováčska 38
044 25 Medzev
Slovakia, Europe

User name:  
Password:  
 
SK | DE

Jednodráhový závesný dopravník

Dopravníky nachádzajú uplatnenie v každej oblasti výrobného priemyslu. Sú typickým prvkom každej modernej výroby, korá racionálnou manipuláciou s materiálom znižuje náklady. Pri plánovaní, konštrukcii a montáži každého dopravníka je dôležité nielen technická vyspelosť základnej konštrukcie, ale aj skúsenosti výrobcu. Pri návrhu každého dopravníka je nutnosťou dopodrobna poznať požiadavky na toky materiálu s ohľadom na výrobné procesy.

Dopravník sa skladá z jednej dráhy v ktorej sa pohybuje krížovo-sponová reťaz, poháňaná hnacou jednotkou. Reťaz je napínania napínacou stanicou, umiestnenou v oblúku dráhy. Súčasťou reťaze sú technologické závesy, na ktoré sú upevnené prepravované predmety. Dopravníky sa pohybujú buď kontinuálne, alebo v krokoch.

Výhody:

  • Užitočné zaťaženia až 0 až 1500 kg
  • Maximálne stúpanie až 60 stupňov
  • Teplotný rozsah až do 250 stupňov
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Jednoduchá údržba
  • Flexibilný – jednoduché rozšírenie
Jednodráhový závesný dopravník

Transport systems spol. s. r. o.
2011 / All content copyright

Created by C'mon

Kontakt

Transport Systems spol s.r.o.
Kováčska 38
044 25 Medzev

Tel: 055 72 999 85
Fax: 055 72 999 86
Mail: tsis@tsis.sk

map