Transport Systems spol. s r. o.

Kováčska 38
044 25 Medzev
Slovakia, Europe

User name:  
Password:  
 
SK | DE

Reťazové dopravníky

Reťazové dopravníky sú zariadenia, kde je dopravná paleta posúvaná po ťahanej reťazi. Rôzne typy používaných reťazí umožňujú dopravovať rôzne predmety, napr. aj karosérie. Zariadenie umožňuje dopravu v priamom pozdĺžnom a priečnom smere najmä tam, kde z iných dôvodov nie je možné použiť valčekovú trať.

Výhody:

  • Minimálna výška od 300 mm
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Jednoduchá údržba
Reťazové dopravníky CAD
Reťazové dopravníky CAD
Reťazové dopravníky
Reťazové dopravníky
Reťazové dopravníky
Reťazové dopravníky
Reťazové dopravníky

Transport systems spol. s. r. o.
2011 / All content copyright

Created by C'mon

Kontakt

Transport Systems spol s.r.o.
Kováčska 38
044 25 Medzev

Tel: 055 72 999 85
Fax: 055 72 999 86
Mail: tsis@tsis.sk

map